O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Električna energija prihaja iz generatorja preko dveh transformatorjev v 400-kV prenosni elektroenergetski sistem. Od tu potekajo daljnovodne povezave proti Mariboru, po dveh poteh proti Ljubljani in po dveh poteh proti Zagrebu.

Nuklearna elektrarna je vključena v 400-kV prenosni elektroenergetski sistem Elektrogospodarstva Slovenije (ELES) in Hrvatske elektroprivrede (HEP), ki preko daljnovodih proti dobavlja elektriko Ljubljani, Mariboru in Zagrebu.

Na zahodnem delu elektrarne je 110-kV stikališče, na katerega je priključen daljnovod proti plinski elektrarni v Brestanici. Namen tega stikališča je alternativna prednostna dobava električne energije za lastno rabo elektrarne, ko ta ne obratuje in je onemogočena dobava preko 400-kV omrežja. Plinska elektrarna v Brestanici lahko otočno napaja NEK, če ni ostalih zunanjih virov napajanja.