O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poslovni partnerji

Naš cilj je biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni.

 

Poslovni partnerji

Poslovni partnerji

Za nove poslovne partnerje

Javno naročanje v NEK Pogoji za izvajanje storitev

Za obstoječe poslovne partnerje

Dobava blaga Izvajanje storitev
Novica

Prvi teden remonta v NEK – sredica reaktorja uspešno izpraznjena

Več
Novica

V NEK pripravljeni na prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi

Več
Novica

Predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer na nacionalnem radiu: »Izkoristimo celotno energetsko mešanico, da ohranimo svojo suverenost."

Več

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Vsi izvajalci morajo biti ustrezno usposobljeni za varno delo v NEK in seznanjeni z osnovnimi informacijami o elektrarni ter njenih delovnih procesih. Imeti morajo potrebna znanja za varno samostojno gibanje po elektrarni.

Za izpolnitev opisanih zahtev in dodelitev ustreznih nivojev dostopa v nadzorovana območja elektrarne organiziramo različne programe usposabljanj za zunanje izvajalce del v NEK:

Splošno usposabljanje Usposabljanje vodij delovnih skupin – vodij del Usposabljanje s področja varstva pred sevanji Usposabljanje za opravljanje nalog požarne straže Specialistična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu (VZD)

Objavljene informacije in obrazci so informativne narave. Zahteve in aktualne revizije obrazcev so sestavni del posamezne razpisne dokumentacije oziroma povpraševanja NEK.

Spoznajte naše zaveze, s katerimi zagotavljamo koristi družbi.

Naše zaveze