O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poslovni partnerji

Naš cilj je biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni.

 

Poslovni partnerji

Poslovni partnerji

Za nove poslovne partnerje

Javno naročanje v NEK Pogoji za izvajanje storitev

Za obstoječe poslovne partnerje

Dobava blaga Izvajanje storitev
Novica

Nekdanji predsednik uprave NEK Stane Rožman na nacionalnem radiu: »Za projekt JEK 2 je potrebna skupna vera, da delamo nekaj dobrega.«

Več
Novica

Predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer na posvetu o elektroenergetskem sistemu Slovenije (EZS)

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Vsi izvajalci morajo biti ustrezno usposobljeni za varno delo v NEK in seznanjeni z osnovnimi informacijami o elektrarni ter njenih delovnih procesih. Imeti morajo potrebna znanja za varno samostojno gibanje po elektrarni.

Za izpolnitev opisanih zahtev in dodelitev ustreznih nivojev dostopa v nadzorovana območja elektrarne organiziramo različne programe usposabljanj za zunanje izvajalce del v NEK:

Splošno usposabljanje Usposabljanje vodij delovnih skupin – vodij del Usposabljanje s področja varstva pred sevanji Usposabljanje za opravljanje nalog požarne straže Specialistična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu (VZD)

Objavljene informacije in obrazci so informativne narave. Zahteve in aktualne revizije obrazcev so sestavni del posamezne razpisne dokumentacije oziroma povpraševanja NEK.

Spoznajte naše zaveze, s katerimi zagotavljamo koristi družbi.

Naše zaveze