O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Obratovanje

Podpora obratovanju

Radiološka zaščita

Varstvo pred sevanji v jedrskih elektrarnah pomeni postopke o tem, kako zaščititi ljudi pred sevanjem ali kako se sevanju izogniti. Naloga varstva pred sevanji je tudi nadzor izpostavljenosti delavcev sevanju, preprečevanje širjenja virov sevanja in meritve v delovnem okolju, meritve koncentracij radioaktivnosti v izpustih v zrak in vode (meritve efluentov) ter meritve v okolici elektrarne.

Kemijski program

Kemijske parametre hladilnih sistemov NEK uravnavamo s kemijskim programom, da bi zagotovili dolgoročno celovitost sistemov in opreme, kot so primarni hladilni krog, uparjalniki, jedrsko gorivo itd. ter omejevali doze zaposlenih. Učinkovit kemijski program temelji na kemijskih in radiokemijskih analizah.

Število regulacijskih svežnjev
33
Število absorpcijskih palic v svežnju
20
Celotna teža regulacijskega svežnja
52,2 kg
Odstotek srebra v svežnju regulacijskih palic
80 %

Varnost in zdravje pri delu

Sistem varnosti in zdravja pri delu v NEK zagotavlja varno delovno okolje in zdravje zaposlenih. Varnost in zdravje zaposlenih temeljita na upoštevanju varstvenih ukrepov vsakega posameznika. Sledimo visokim standardom, odpravljamo delovna tveganja, nadziramo dela in zahtevamo dosledne zaščitne ukrepe pri vseh izvajalcih.

Zagotavljanje kakovosti

K zagotavljanju kakovosti smo z ustreznimi kompetencami, potrebno usposobljenostjo in delovno etiko zavezani vsi zaposleni in pogodbeniki.

Število hladilnih zank primarnega sistema
2
Število črpalk, ki poganjata primarno hladilo
2
Moč motorja črpalke primarnega hladila
5,22 MW
Skupni masni pretok črpalk primarnega hladila
9 t/s
Skupni volumenski pretok črpalk primarnega hladila
12,6 m3/s

Okolje

VEČ