O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Omejitev odgovornosti

Nuklearna elektrarna Krško se trudi na svojih spletnih straneh zagotavljati točne in najnovejše podatke, vendar opozarja uporabnike teh strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Niti NEK niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz spletnih strani, dostopa do uporabe in nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, niti ne odgovarja za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili uporabniki teh spletnih strani obveščeni o možnosti take škode.

Ker so na spletni strani NEK določene povezave do drugih spletnih strani, ki niso v nikakršni povezavi z NEK in nad katerimi NEK nima nadzora, NEK ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, do katere omogoča povezavo ali se nanjo sklicuje, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

NEK si pridržuje pravico, da kadar koli delno ali v celoti spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na spletni strani www.nek.si, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Zaščita pravic

Vse vsebine spletnih strani NEK so last NEK in so informativne narave.

Vsebine spletnih strani NEK se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene in se brez pisnega soglasja NEK ne smejo spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

V skladu z veljavno zakonodajo je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje vsebin spletnih strani NEK na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir vsebin.

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov spletnih strani NEK varujemo v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnih strani in za namene, za katere jih dajo uporabniki spletnih strani. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo za druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne razkrijemo tretjim strankam.

Video nadzor v kontroliranem območju NEK

Upravljavec: Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško

Kontakt: nek@nek.si

Pravna podlaga: Videonadzor varovanega območja NEK se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v skladu z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21, 18/23 - ZDU-1O) in Pravilnika o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 17/13, 76/17 - ZVISJV-1). Navedeni pravilnik določa, da se mora znotraj kontroliranega območja jedrskega objekta I. kategorije kot ukrep tehničnega varovanja izvajati stalen nadzor preko video nadzornega sistema. Kontrolirano območje jedrskega objekta I. kategorije obsega območje v polmeru 500 m od središča reaktorske zgradbe.

Kategorije uporabnikov:  Varnostno osebje NEK

Posebni vplivi obdelave: Posebnih vplivov obdelave ni.

Neobičajne obdelave: Zaradi nadzora gibanja oseb v kontroliranem območju NEK se v živo spremlja slike nadzornih kamer. Zvok se ne snema. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: Video posnetki vseh kamer se hranijo 3 mesece, potem se avtomatsko brišejo. Posnetki varnostnih dogodkov se hranijo 1 leto. Rok hrambe je določen v skladu s standardom za VNC (varnostno nadzorni center), ki ne sme biti krajši od treh mesecev.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave.

Svoje pravice lahko uveljavljate pri upravljavcu preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Informacije o pravici do pritožbe: Pritožba se lahko vloži pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si tel.: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacija o tem, ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne, vendar vstop v kontrolirano območje ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.