O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Omejitev odgovornosti

Nuklearna elektrarna Krško se trudi na svojih spletnih straneh zagotavljati točne in najnovejše podatke, vendar opozarja uporabnike teh strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo vsebino. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Niti NEK niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz spletnih strani, dostopa do uporabe in nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, niti ne odgovarja za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili uporabniki teh spletnih strani obveščeni o možnosti take škode.

Ker so na spletni strani NEK določene povezave do drugih spletnih strani, ki niso v nikakršni povezavi z NEK in nad katerimi NEK nima nadzora, NEK ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, do katere omogoča povezavo ali se nanjo sklicuje, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

NEK si pridržuje pravico, da kadar koli delno ali v celoti spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na spletni strani www.nek.si, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Zaščita pravic

Vse vsebine spletnih strani NEK so last NEK in so informativne narave.

Vsebine spletnih strani NEK se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene in se brez pisnega soglasja NEK ne smejo spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

V skladu z veljavno zakonodajo je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje vsebin spletnih strani NEK na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir vsebin.