O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Tlačnik s pomočjo hladnih prh oziroma električnih grelcev uravnava tlak v primarnem sistemu.

Vzdržuje tlak v primarnem krogu med normalnim delovanjem in omejuje spremembe tlaka med prehodnimi pojavi. Tlak vzdržujemo s pomočjo prh oziroma električnih grelcev.

Na spodnjem delu tlačnika so električni grelci, ki vzdržujejo tlak, na zgornjem delu tlačnika pa so prhe, ki po potrebi znižujejo tlak v sistemu. Tlačnik zmore uravnavati tlak v sistemu le, kadar je v njem parna blazina.

Tlak v primarnem krogu vzdržujemo pri 15,41 MPa. Vodna in parna faza tlačnika sta v pogojih nasičenja. Celotna moč grelcev tlačnika znaša 1000 kW.