O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Odgovornost do družbe, okolja in gospodarstva

V NEK gradimo svojo dolgoročnost z:

  • zanesljivim obratovanjem in ekonomsko učinkovitostjo,
  • varovanjem okolja in blažitvijo podnebnih sprememb ter
  • zagotavljanjem blaginje in razvoja družbe.

Trajnostni koncept uresničujemo z dolgoročnostjo pozitivnih obratovalnih, ekonomskih, okoljsko-podnebnih in družbenih učinkov našega delovanja.

Za nami je več kot 35 let varnega in stabilnega obratovanja, ki družbenikoma zagotavlja ekonomsko učinkovitost, ljudem in družbi pospešen razvoj, nam vsem pa ohranjanje naravnega okolja ter pot do nizkoogljične prihodnosti.

Obratovalna in ekonomska učinkovitost sta v interesu družbenikov in širše javnosti. NEK dosega visoko raven obratovalne in ekonomske učinkovitosti s skrbnim obratovalnim nadzorom, s povečevanjem zmogljivosti elektrarne, ustrezno presojo tveganj, skrbnim preventivnim vzdrževanjem ter dolgoročnim načrtovanjem vlaganj in ostalih aktivnosti. In ne nazadnje, s stalnim usposabljanjem in motivacijo zaposlenih.

Okoljsko odgovornost in blažitev podnebnih sprememb dosegamo z zagotavljanjem varnega obratovanja in proaktivno politiko ravnanja z okoljem. Skrbno nadziramo izpuste in skrbno ravnamo z radioaktivnimi odpadki in jedrskim gorivom. S celovitim neodvisnim monitoringom širšega okolja spremljamo stanje voda, zemlje in zraka. Sistem ravnanja z okoljem poteka skladno s standardom ISO 14001. Vplivi na okolje zaradi obratovanja NEK so minimalni in daleč pod upravnimi omejitvami. Z zagotovitvijo dolgoročnega obratovanja podpiramo zaveze o prehodu v podnebno nevtralnost in trajnostno izrabljamo naravne vire.

Skrbimo za družbeno blaginjo in razvoj, saj kot največji gospodarski subjekt v regiji že več kot 35 let omogočamo zanesljiva in kakovostna delovna mesta ter gospodarski razvoj. Med zaposlenimi in v odnosu do izvajalcev storitev ter lokalne skupnosti si prizadevamo za medsebojno spoštovanje in zaupanje. Delamo zakonito, pregledno in sodelujemo z deležniki.

Verodostojnost vodstva je gradnik zaupanja javnosti

Vodstvo in sistem vodenja