O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V transformatorju se napetost generatorja (21 kV) pretvarja v napetost daljnovodnega omrežja (400 kV). Namen višje napetosti omrežja je, da se zmanjšajo izgube pri prenosu električne energije na velike razdalje.

Dva glavna transformatorja, vsak moči 500 MVA, pretvarjata generatorsko napetost 21 kV na 400 kV in se z daljnovodnimi povezavami vključujeta v elektroenergetski sistem Slovenije in Hrvaške. Glavna transformatorja GT1 in GT2 ter transformatorja lastne rabe T1 in T2 so prednostni vir energije, pomožni transformator T3 pa alternativni vir energije, saj je ta preko RTP Krško in 110-kV daljnovoda povezan s plinsko elektrarno v Brestanici. Ta elektrarna lahko otočno napaja NEK, če ni ostalih zunanjih virov napajanja.

Tehnični podatki

Blokovna transformatorja

nazivne moči
2 x 500 MVA
prestavno razmerje
21/400 kV
regulacija pod obtežbo
+/–10 %