O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Soglasje dveh družbenikov je temeljno načelo upravljanja

Model korporativnega upravljanja je dvotirni in izhaja iz Meddržavne pogodbe in Družbene pogodbe ter temelji na Zakonu o gospodarskih družbah. Temeljno načelo sprejemanja odločitev je soglasje dveh družbenikov v vseh organih upravljanja:

  • upravi,
  • nadzornem svetu in
  • skupščini družbe.

Družbo NEK, d. o. o., zastopa uprava, njene pristojnosti in odgovornosti pa so določene v Družbeni pogodbi.

Dolgoročno učinkovito in zanesljivo obratovanje

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE