O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Stabilnost organizacije in potencial znanja

Stabilnost organizacije in potencial znanja

Notranja organiziranost NEK zajema vse funkcije, ki so skladno s standardi jedrske industrije potrebne za ustrezno obvladovanje delovnih področij jedrske elektrarne. Pokriva tipične obratovalne in korporativne funkcije.

Nadstandardna kvalifikacijska struktura in kadrovska stabilnost se odražata v visoki ravni znanja in veščin ter visoki kompetentnosti organizacije. Več kot 50 odstotkov zaposlenih v NEK ima višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo. Vodilna mesta so v skladu z Meddržavno pogodbo paritetno zastopana s kadri iz Slovenije in Hrvaške.

Organizacijska shema

Zakonito delovanje in etični odnos

Zakonski okvir