O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Reaktor je tlačna posoda, v kateri je sredica, skozi katero se pretaka voda primarnega kroga – primarno hladilo, ki prevzame toploto kot posledico jedrske reakcije – cepitve (fisije) v gorivu.

Sestavljajo ga gorivni elementi, regulacijske palice, merilna instrumentacija in strukture za usmerjanje primarnega hladila nameščeni v valjasti posodi, v kateri poteka nadzorovana jedrska verižna reakcija, kjer se ob cepitvi jeder urana sprošča toplota.

NEK je opremljena z ameriškim Westinghousovim lahkovodnim tlačnim reaktorjem (PWR Pressurised Water Reactor). Energija, ki se sprošča ob cepitvi jeder v gorivnih elementih, segreva primarno hladilo – prečiščeno navadno vodo z dodatkom borove kisline. Ta kroži v zaprtem primarnem krogu pod visokim tlakom, tako da se ne upari. Ta tip reaktorja je eden od tehnično najrazvitejših, saj ga uporablja večina jedrskih elektrarn v svetu.

Tehnični podatki reaktorske posode

Zunanji premer
3,69 m
Višina
11,9 m
Debelina stene
0,168 m
Teža prazne posode
327 t
Teža posode z notranjo opremo
436 t