O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Komandna soba je osrednji nadzorni in krmilni prostor, iz katerega operaterji nadzorujejo in upravljajo tehnološki proces ter vzpostavljajo želeno stanje elektrarne.

V komandni sobi se nadzirajo in obdelujejo tehnološki parametri, ki so odločilni za razumevanje obratovalnega stanja opreme in celotne elektrarne.

Posadka operaterjev zagotavlja varno in stabilno obratovanje elektrarne s svojim znanjem in veščinami ter doslednim upoštevanjem obratovalnih navodil.

Ob nadgradnji varnosti elektrarne smo zgradili tudi pomožno komandno sobo, iz katere lahko elektrarno vzdržujemo v stabilnem stanju ter jo ohladimo do hladne zaustavitve. Prav tako lahko iz nje obvladujemo več različnih nezgodnih stanj.