O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Para, ki nastaja na sekundarni strani uparjalnikov, poganja turbino, ta pa generator, ki oddaja električno energijo v omrežje. Para se pod nizkotlačno turbino v kondenzatorju utekočini; kot vodo jo preko več toplotnih izmenjalnikov in črpalk ponovno vračamo v uparjalnik.

Cevi uparjalnika so na sekundarni strani zalite z vodo, ki se zaradi nižjega tlaka stalno uparja. Z istočasnim dovajanjem napajalne vode in odvajanjem pare se stalno odvaja toplota iz primarnega hladila oziroma reaktorja.

Pridobljena para se nato vodi po cevovodu do visokotlačne in nizkotlačnih turbin, v katerih se para razteza in pri tem opravi mehansko delo – poganja turbino. Po izstopu iz dveh nizkotlačnih turbin gre para v kondenzator, v katerem se utekočini, nato pa črpalke sekundarnega kroga vračajo vodo skozi predgrelnike v uparjalnik.