O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze

S stalnim razvojem delovnih procesov in znanja zaposlenih ter uvajanjem izboljšav vztrajamo na poti odličnosti.

 

Zanesljivost obratovanja1 / 7

Sodelavci elektrarne se zavedamo strateškega pomena naše dejavnosti za stabilno proizvodnjo in zanesljivo oskrbo potrošnikov z električno energijo neodvisno od vremenskih ali drugih razmer 24 ur na dan.
Več

Jedrska varnost2 / 7

Jedrska varnost je prednostna naloga poslanstva Nuklearne elektrarne Krško. Nenehno jo izboljšujemo ter pri tem upoštevamo obratovalne izkušnje, priporočila domačih in mednarodnih strokovnih organizacij ter upravne zahteve.
Več

Doseganje konkurenčnosti3 / 7

S konkurenčnostjo zagotavljamo svoje zanesljivo mesto v proizvodnji električne energije in ugodno ceno električne energije za vse odjemalce.
Več

Varovanje okolja in podnebja4 / 7

Zaposleni v NEK smo odgovorni in spoštljivi do naravnega okolja. Med obratovanjem se osredotočamo na zagotavljanje jedrske varnosti, varovanje okolja in omejevanje izpustov. Skrb do okolja udejanjamo z doslednim upoštevanjem upravnih omejitev in usmeritev sodobnih standardov.
Več

Strokovnost in usposabljanje5 / 7

V jedrski industriji so nepogrešljivi ustrezno usposobljeni sodelavci, zato je v NEK znanje posebna vrednota.
Več

Stalne izboljšave6 / 7

Naša zaveza stalnim izboljšavam je pomemben del našega poslanstva. Gre za trajen proces, ki je podlaga za napredek ter visoko varnostno in obratovalno učinkovitost. Pri uvajanju stalnih izboljšav izhajamo iz naših temeljnih vrednot, varnostne kulture, znanja ter kompetenc in zavzetosti. Pri tem smiselno upoštevamo standarde jedrske industrije (WANO, IAEA).
Več

Zakonitost, preglednost in odprtost delovanja7 / 7

Naša zaveza je zakonito, pošteno in odprto delovanje. Nenehno nadgrajujemo preglednost delovanja elektrarne in sodelujemo pri projektih, ki povečujejo razumevanje jedrske tehnologije.
Več

Podajte se na jedrsko pot od atomov do električne energije.

O JEDRSKI ENERGIJI