O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Prva utrjena varnostna zgradba stoji ločeno od obstoječega nuklearnega dela elektrarne; njena neodvisnost ter redundanca sta nadgradnja osnovno projektiranih varnostnih funkcij elektrarne.

Je večnamenska zgradba, umeščena in projektirana skladno s projektnimi osnovami varnostne nadgradnje. Omogoča nadzor nad varno zaustavitvijo in ohlajanjem elektrarne. Vzpostavlja možnosti dodatnih virov električne energije za lastne potrebe zagotavljanja funkcionalnosti sistemov in opreme.

Zagotavlja informacijsko infrastrukturo in bivalne razmere za koordinacijo aktivnosti ob morebitnih izrednih dogodkih skladno z načrti.