O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Uparjalnika imata dvojno nalogo. Sta toplotna izmenjalnika, v katerih se toplota prenese iz primarnega kroga v sekundarni. Prenesena toplota proizvaja paro, ki je potrebna  za  pogon  turbine. Poleg  tega  sta  fizična  meja, ki preprečuje prenašanje radioaktivnih snovi na sekundarno stran.

Uparjalnik je toplotni izmenjalnik z U-cevmi. Toplota primarnega kroga se preko sten cevi uparjalnika prenaša na vodo sekundarnega kroga.

Uparjalnika prenašata toploto iz sistema reaktorskega hladila v sekundarni sistem ter proizvajata suho nasičeno paro za pogon turbine. Poleg tega sta pregrada med reaktorskim hladilom in paro za pogon turbine ter tako preprečujeta širjenje radioaktivnih snovi v sekundarni sistem.

Uparjalnika sta izdelana večinoma iz ogljikovega jekla. Notranje površine vstopne komore in vstopnih šob pa so obložene z nerjavnim jeklom.

Tehnični podatki

Material U-cevi v uparjalniku
INCONEL 690 TT
Število uparjalnikov
2
Tlak pare pri izstopu
6,5 MPa
Temperatura pare na izstopu
280 °C
Temperatura napajalne vode pri vstopu
220 °C
Masni pretok pare iz obeh uparjalnikov
1088 kg/s
Višina uparjalnika
20,6 m
Teža uparjalnika
345 t
Število U-cevi v uparjalniku
5428
Celotna površina prenosa toplote
7177 m2