O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Z novo zgradbo za rokovane z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov so vzpostavljeni visoki standardi in izboljšane delovne razmere pri ravnanju z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki (NSRAO). Najpomembneje je, da je s tem sproščen preostali prostor v skladišču za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, s čimer bomo lažje premostili obdobje do izgradnje končnega odlagališča NSRAO.

V zgradbi za rokovanje z radioaktivnimi tovori so med drugim visokotlačna stiskalnica in dodaten zbiralnik odpadne reaktorske hladilne vode ter merilna oprema. Sproščeni prostor v skladišču za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke uporabljamo za skladiščenje novo nastalih paketov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Objekt omogoča visoke delovne standarde pri ravnanju z odpadki, testiranjih in vzdrževanju.