O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze 5 / 7

Strokovnost in usposabljanje

V jedrski industriji so nepogrešljivi ustrezno usposobljeni sodelavci, zato je v NEK znanje posebna vrednota.

V NEK celovito razvijamo zaposlene in verjamemo v moč in pomen znanja. Za ohranjanje visokih delovnih standardov in s tem varnega in stabilnega obratovanja je sistematično usposabljanje ključno. Za strokovno usposabljanje in urjenje zaposleni namenjamo povprečno 9 % svojega delovnega časa.

Strokovno usposabljanje poteka kot sistematično nadgrajevanje formalne izobrazbe; zaposleni pridobijo ustrezna specifična znanja in veščine za opravljanje konkretnih del in nalog.

Začetno usposabljanje operaterjev z dovoljenjem za upravljanje reaktorja v NEK poteka v skladu z zahtevami domače zakonodaje in uveljavljenimi mednarodnimi standardi. Dveletno usposabljanje od leta 2000, ko smo pridobili popolni simulator, izvajamo sami in je zasnovano po fazah.

Prvo dovoljenje za operaterja reaktorja pridobijo kandidati po zaključnem izpitu pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Dovoljenje je veljavno pet let in ga je nato treba obnoviti pred strokovno komisijo URSJV.

Stalno strokovno usposabljanje zajema programe, s katerimi se obnavljajo obratovalna dovoljenja in nadgrajujejo obstoječa znanja. Tako se povečuje kakovost dela oz. ohranjajo znanja in veščine za opravljanje specifičnih del in nalog.

Obratovalno osebje sistematično utrjuje svoje znanje na štiritedenskih usposabljanjih na leto. Od 160 ur na leto je 80 ur na simulatorju in 80 ur v učilnici. Po vsakem tednu sledita pisni preizkus znanja in izpit na simulatorju. Vsak operater mora uspešno opraviti vse preizkuse, da lahko nadaljuje z delom v komandni sobi.

Kar 70 aktivnih dovoljenj za operaterja reaktorja, glavnega operaterja reaktorja in inženirja izmene v NEK je nad svetovnim povprečjem, kar je dobrodošlo tudi v izrednih razmerah, kot je pandemija.

Skrbimo tudi za usposabljanje osebja zunanjih izvajalcev, ki stalno ali le občasno delujejo na območju elektrarne. Za samostojno gibanje po elektrarni morajo uspešno opraviti enodnevni tečaj, da si pridobijo informacije o organizaciji in procesih v elektrarni. Izvajalci, ki delajo v radiološko nadzorovanem območju, opravljajo posebna dela ali pa so vodje del, se usposabljajo več kot teden dni.

Deloma se zaposleni usposabljajo tudi v sodelovanju z zunanjimi domačimi in tujimi institucijami ter pri proizvajalcih opreme. Letno se naši delavci udeležijo več kot 260 različnih tečajev.  

V desetih letih se je število udeležencev na tečajih več kot podvojilo. Leta 2010 se je usposabljanja pri nas udeležilo okoli 9.000 tečajnikov, leta 2021 pa več kot 18.00­­0.

Simulator, nepogrešljivi del sistema za usposabljanje obratovalnega osebja

Za zapleteno upravljanje sistemov jedrske elektrarne je uporaba simulatorja nadgradnja teoretičnega znanja. Omogoča urjenje praktičnih veščin in timsko delo.

Simulator v NEK podrobno ponazarja delovanje elektrarne in omogoča uporabo obratovalnih postopkov, ki jih operaterji upoštevajo v glavni komandni sobi. Usposabljanje na simulatorju je zelo pomemben del začetnega in stalnega usposabljanja operaterjev elektrarne. Na njem se urijo tudi delavci vzdrževanja in inženiringa.

Simulator je podpora tudi med vajami po načrtu zaščite in reševanja. Teh je bilo v zadnjih dvajsetih letih za nekaj 100 ur. Na simulatorju so se operaterji v tem času usposabljali več kot 12.800 ur. Začetno usposabljanje je na njem zaključilo tudi 83 novih operaterjev, ki so se po različnih scenarijih urili več kot 9.500 ur.

Simulator je postal dragoceno vsakodnevno orodje, s katerim zagotavljamo stabilno obratovanje, izpopolnjujemo elektrarniške procese ter znanja in veščine svojih zaposlenih.

Zanimivosti

Kakovostna delovna mesta

Jedrska energija ustvarja kakovostna delovna mesta

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

Nuklearna elektrarna Krško v Sloveniji zaposluje več kot 600 ljudi

Preberite več

Stalne izboljšave

6 / 7
Več