O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze 4 / 7

Varovanje okolja in podnebja

Zaposleni v NEK smo odgovorni in spoštljivi do naravnega okolja. Med obratovanjem se osredotočamo na zagotavljanje jedrske varnosti, varovanje okolja in omejevanje izpustov. Skrb do okolja udejanjamo z doslednim upoštevanjem upravnih omejitev in usmeritev sodobnih standardov.

Z okoljsko-podnebnega vidika je najpomembnejša prednost jedrske elektrarne, da med obratovanjem ne povzroča izpustov toplogrednih plinov. V celotni proizvodni verigi – od pridobivanja urana in proizvodnje goriva do obratovanja in nato razgradnje elektrarne ter odlaganja odpadkov – so izpusti toplogrednih plinov iz jedrske elektrarne v primerjavi z drugimi proizvodnimi tehnologijami med najmanjšimi.

Glede na razogljičenje je jedrska energija pomembna prednost za Slovenijo, Hrvaško in širšo regijo.

S programom radiološkega nadzora – monitoringa – ugotavljamo upoštevanje predpisanih omejitev, spremljamo obratovanje elektrarne ter ocenjujemo vplive na okolje in prebivalstvo. Meritve v vseh letih doslej dokazujejo, da so vplivi na okolje daleč pod omejitvami, ki jih predpisujeta vodno in okoljevarstveno dovoljenje, kar je dodatna potrditev našega odgovornega odnosa do okolja.

NEK s svojim delovanjem prispeva le 0,003 % k sevanju v naravnem okolju, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in zraku ter sevanje iz vesolja.

Vpliv NEK na okoliško prebivalstvo je tako nizek, da pravzaprav ni merljiv.

Tekočinski izpusti se nadzorujejo v skladu s predpisi.

Plinski izpusti se nadzorujejo v skladu s predpisi

Toplotni vplivi na reko Savo in nadzor podtalnice.

Zanimivosti

Nizek ogljični odtis

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več

Strokovnost in usposabljanje

5 / 7
Več