O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Generator Nuklearne elektrarne Krško je bil sinoči ob 21.37 ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. Elektrarna trenutno obratuje z 28-odstotno močjo in jo bo v skladu z obratovalnimi postopki postopno povečevala. Organizacije, ki jih je pooblastila Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), so po neodvisnem nadzoru aktivnosti podale pozitivno mnenje za zagon. Kot smo poročali, je pred tem NEK na URSJV poslala poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oziroma zaustavitvi elektrarne in podporne študije. URSJV je potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje.

Povzemamo aktivnosti zadnjih tednov

V sredo, 4. oktobra 2023, ob 23.30 so operaterji Nuklearne elektrarne Krško zaznali povečano puščanje primarnega hladilnega kroga v zadrževalnem hramu. Sprejeta je bila odločitev o preventivni zaustavitvi elektrarne, čeprav je povečano puščanje predstavljalo približno 20 % dovoljenega po Tehničnih specifikacijah NEK, v katerih so zapisane obratovalne omejitve. V petek, 6. oktobra zjutraj, je bil reaktor zaustavljen in v nedeljo je bilo ugotovljeno natančno mesto puščanja na segmentu priključnega cevovoda na reaktorsko posodo na sistemu za visokotlačno varnostno vbrizgavanje, ki je eden od sistemov za hlajenje sredice v sili.

Med dogodkom jedrska varnost ni bila ogrožena, saj je bilo puščanje v mejah, ki omogočajo normalno obratovanje elektrarne. Izpustov radionuklidov v okolico ni bilo. Vsi varnostni sistemi so bili na razpolago. Odziv opreme in osebja na dogodek je bil v skladu s projektnimi osnovami in pričakovanji.

Kmalu po določitvi poškodbe na cevi je NEK pričela sanacijo v skladu s predpisi in temeljnim standardom za popravilo ter zamenjavo komponent primarnega sistema. Za pripravo in popravilo je bil angažiran originalni projektant in dobavitelj opreme elektrarne – Westinghouse ob podpori domače industrije.

Izvedene so bile neporušne preiskave puščajočega cevovoda in tudi podobnega na drugi liniji. Na podlagi rezultatov preiskav in podobnosti obeh linij se je NEK odločila za zamenjavo segmentov obeh cevovodov od priključka na reaktorski posodi do pripadajočega protipovratnega ventila. Sledile so priprave na zamenjavo cevovodov: nabava materiala, angažiranje izvajalcev del, priprava dokumentacije za delo, treningi in usposabljanje osebja za zamenjavo s poudarkom na treningu varilcev za delo v zahtevnih razmerah. Od začetka del so bile v nadzor vključene tudi pooblaščene organizacije URSJV.

Ko so bili izpolnjeni vsi pogoji za varno in kakovostno zamenjavo cevovodov, smo začeli odstranjevati segmenta cevovodov v elektrarni; pripravili smo nova segmenta pri lokalnem podizvajalcu in ju vgradili. Vsa dela smo opravili v sodelovanju s podjetjem Westinghouse. Pri zamenjavi obeh segmentov cevovodov smo vgradili nove materiale, ki so po specifikacijah enaki originalnim. Vsi novi zvari so bili pregledani s predpisanimi neporušnimi postopki.

Končna ugotovitev NEK in pooblaščenih organizacij je, da je bila zamenjava segmentov cevovodov na obeh progah varnostnega vbrizgavanja v sredico optimalen in najbolj konservativen ukrep. NEK je na URSJV poslala poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oziroma zaustavitvi elektrarne in podporne študije. URSJV je potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje.

Nato smo v NEK 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo prestavili nazaj v reaktorsko posodo in v skladu s postopki nadaljevali priprave na ponovni zagon elektrarne. Organizacije, ki jih je pooblastila URSJV, so po neodvisnem nadzoru aktivnosti podale pozitivno mnenje za zagon.

Zaposleni v NEK smo v tednih od zaustavitve s strokovnimi in zanesljivimi partnerji uspešno opravili vsa korektivna dela; elektrarna ponovno proizvaja električno energijo, ki jo odlikujeta nizkoogljičnost in konkurenčna cena.

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več