O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Strokovne ekipe vestno in vztrajno napredujejo pri remontnih delih

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) še potekajo številne obratovalne, vzdrževalne in projektne aktivnosti ter nadzorna testiranja. Nadaljujejo se kompleksna dela zamenjave visokotlačne turbine. Po pregledu reaktorja in njegovih notranjih delov bomo začeli ponovno polniti sredico reaktorja – prestavljati gorivne elemente, ki bodo omogočili proizvodnjo električne energije v 33. gorivnem ciklusu, ki bo trajal do pomladi 2024.

Vrsta pregledov komponent primarnega kroga

Pred ponovno polnitvijo reaktorske posode je bilo treba zagotoviti ustrezne pogoje v primarnem delu elektrarne oziroma končati dela. Z ultrazvočno in vizualno metodo so bili pregledani vijaki, ki povezujejo obodne in povezovalne plošče spodnjega gorivnega vložka reaktorske posode. Pregled je potekal s pomočjo daljinsko vodenih podmornic.

S posebnimi metodami so bili pregledani tudi reaktorski bazen, spodnji vložek reaktorja, dno reaktorske posode in reaktorska prirobnica, z ultrazvočno metodo pa tudi zvari priključkov reaktorske posode.

V celoti so uspeli tudi izpiranje usedlin s cevnih sten obeh uparjalnikov in izpiranje trdnih usedlin v cevnem snopu uparjalnikov ter vizualni pregled cevi. V reaktorski zgradbi so se zvrstila še številna ostala dela in pregledi ter posodobitve. Kot smo poročali, je bilo med ključnimi posodobitvami tega remonta tudi zmanjšanje napetosti zvarov na priključnih cevovodih na reaktorsko posodo.

Pripravljeno gorivo za leto in pol obratovanja na polni moči

Konfiguracija sredice se pripravi na podlagi energijskih zahtev naslednjega gorivnega ciklusa z upoštevanjem vseh zahtev varnostih analiz. Tako bo sredica sestavljena iz 121 gorivnih elementov, med katerimi je 56 novih, preostalih 65 pa je iz prejšnjih gorivnih ciklusov.

Gorivni elementi so bili temeljito pregledani z različnimi metodami – od meritve tesnosti srajčk do natančne podvodne vizualne inšpekcije. Zmogljivost novega dizajna sredice zadostuje za nadaljnje leto in pol obratovanja na polni moči. To bo že dvanajsti zaporedni 18-mesečni gorivni ciklus. Prehod z 12- na 18-mesečni ciklus smo omogočili z novim dizajnom sredice z večjo obogatitvijo goriva.

Posodobitve v podporo dolgoročnemu obratovanju

Med pomembnejšimi letošnjimi posodobitvami, s katerimi zagotavljamo dolgoročno obratovanje, je tudi zamenjava dveh velikih in pomembnih toplotnih izmenjevalnikov — enega v sistemu za hlajenje varnostnih komponent in odvoda zaostale toplote ter drugega v sistemu za hlajenje pomožnih sistemov turbine in generatorja. Nove cevi so v skladu z industrijskimi standardi izdelane iz nerjavnega jekla; tako preprečujemo procese erozije-korozije.

Poteka tudi nadgradnja sistema za hlajenje prostorov, t. i. vmesne zgradbe – to je prostor med zadrževalnim hramom in turbinsko zgradbo, skozi katero potekajo glavni parovodi in dovod glavne napajalne vode v uparjalnika. V prostoru so namreč velike toplotne obremenitve.

Po postavitvi vseh glavnih delov nove visokotlačne turbine se vrstijo obdelava ter montaža notranjih delov in aktuatorjev regulacijskih ventilov ter montaža podpor cevovodov. Poteka tudi spajanje kablov do nove turbine ter kablov na elektro in instrumentacijske priključke za spremljanje delovanja novih regulacijskih ventilov in nove turbine. Kompleksna dela opravlja dobavitelj nove visokotlačne turbine.

Preverjanja, kalibracije in nadzorna testiranja

Potekajo tudi preverjanja in nastavitve več tisoč instrumentacijskih in regulacijskih komponent. Med njimi so različna zaznavala tlakov, temperatur ter pretokov, pnevmatske krmilne komponente in elektronske kartice elektrarniških kontrolnih ter zaščitnih sistemov.

Potrebna so tudi številna nadzorna testiranja varnostne opreme, katerih uspešnost je pogoj za ponovni zagon elektrarne. Med pomembnejšimi testiranji so test tesnosti penetracij zadrževalnega hrama, 24-urni bremenski test dizelskega generatorja 1, test sistemov za prhanje zadrževalnega hrama in test polnega pretoka sistemov za varnostno vbrizgavanje.

Preverjajo se tudi sistemi in oprema požarne zaščite. Gasilske enote pomagajo pri aktivnostih v globinah, na višini ter v ozkih in zaprtih prostorih. Skrbijo tudi za požarno stražo pri delih s toplotnimi učinki na več deset deloviščih. Za aktivno podporo pri zagotavljanju varnega dela, ki je prav tako v središču naše pozornosti, skrbijo tudi varnostni inženirji.

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več