O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

NEK je v decembru proizvedla 541.551,9 MW h bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 515.426,7 MW h električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,06 % večja od načrtovane (510.000 MW h).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,7 ºC in največ za 2,5 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,78 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 35,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0006 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0353 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca decembra 1,74 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Obvestilo

Prikaz aktualnih podatkov o stanju elektrarne na spletni strani NEK začasno ne deluje

Več
Novica

Kljub nizkim pretokom Save in visokim temperaturam ozračja NEK obratuje s polno močjo

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2022

Več