O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2023

NEK je v juliju proizvedla 535 888,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510 027,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (500 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 1,67 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 3,67 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0003 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0044 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca julija 0,69 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 4,8 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več