O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Dovoljenje ARSO za začasno povečanje prirasta temperature reke Save

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja, je NEK izdala dovoljenje št. 35436-1/2013-5 za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode. NEK je do 1. 10. 2013 dovoljeno začasno preseganje mejnega emisijskega deleža oddane toplote, pod pogojem, da se voda v vodotoku Sava, na mestu iztoka hladilne odpadne vode iz NEK, popolnoma premešana z odpadno vodo, v dnevnem povprečju ne segreje za več kot 3,5 K nad svojo naravno temperaturo, izmerjeno pred odvzemnim mestom za hladilno vodo za potrebe NEK.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več