O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Končan remont v Nuklearni elektrarni Krško

Danes, v sredo, 7. novembra 2007, ob 2.10 je bila Nuklearna elektrarna Krško ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje. S tem se je končal remont, ki se je začel v soboto, 6. oktobra 2007.

Med remontom so bila opravljena vsa načrtovana dela: številni pregledi opreme, nadzorna testiranja ter potrebna popravila. V reaktorsko sredico je bilo vloženih 53 svežih gorivnih elementov. Izvedene so bile vse načrtovane modernizacije sistemov in opreme, ki zagotavljajo večjo varnost in stabilnost delovanja elektrarne. Med njimi: zamenjava obeh izločevalnikov vlage in pregrevalnikov pare, zamenjava relejne zaščite bloka generatorja in transformatorja, vgradnja novega elektromotorja za črpalko primarnega hladila, zamenjava toplotne izolacije v reaktorski zgradbi, preventivna zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov.

Remont je bil zelo zahteven tako po obsegu del kot po vsebini. Pri opravljanju remontnih del je poleg zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 1100 zunanjih sodelavcev.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več