O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Končana zamenjava cevovodov, potekajo priprave na ponovni zagon elektrarne

V soboto je bilo končano varjenje drugega novega segmenta cevovoda v tako imenovani sobi z ventili v zadrževalnem hramu. Z neporušnimi metodami je bila potrjena kakovost opravljenih del. S tem je bila zamenjava cevovodov končana in začele so se priprave na ponovni zagon elektrarne.

V skladu z remontnim planom poteka prestavitev 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo nazaj v reaktorsko posodo. Sledilo bo segrevanje sistemov in preverjanje njihovega delovanja z obsežnim programom nadzornih testiranj. Sinhronizacijo generatorja z elektroenergetskim omrežjem načrtujemo v sredini novembra.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več