O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Po več kot dveh letih je končan kompleksen in obsežen postopek pridobitve Okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je vodilo postopek v skladu s slovensko okoljsko zakonodajo ter z upoštevanjem določil Espoo in Aarhuške konvencije, je v petek, 13. januarja 2023, izdalo okoljevarstveno soglasje, ki obsega 300 strani. V postopku je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ter institucij iz Slovenije in Hrvaške.

Spomnimo: Skladno s sklepom Agencije RS za okolje (2. 10. 2020) je bilo treba za poseg Podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let do leta 2043 izvesti presojo vplivov na okolje (PVO) in pridobiti okoljevarstveno soglasje (OVS). NEK je vlogo na MOP predložila v začetku oktobra 2021 in s tem se je formalno začel postopek pridobitve OVS. Vlogi sta bila priložena Projekt in Poročilo o vplivih na okolje.

V Sloveniji smo imeli javno razgrnitev dokumentov, pridobili smo mnenja nosilcev urejanja prostora, ustno obravnavali temo s stranskimi udeleženci ter pisno odgovorili na vsa prejeta mnenja, komentarje in pripombe. V postopek čezmejne presoje so se vključile Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska in Nemčija. Tudi v tem postopku so potekale javne razgrnitve dokumentacije, javne predstavitve in obravnave ter tehnične konzultacije. Podali smo pisne argumentirane odgovore na vse prejete komentarje in pripombe.

Kot je v izjavi v ponedeljek, 16. januarja 2023, poudarilo Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi minister Uroš Brežan, je njihovo Ministrstvo  kot prvo v Evropi izvedlo zahtevni postopek presoje vplivov NEK na okolje. Izdaja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK za dodatnih 20 let (do 2043) je bila izdana 13. januarja 2023 in je trenutno v postopku vročanja vsem strankam in stranskim udeležencem ter sodelujočim državam.

Celotno sporočilo po izjavi za medije v ponedeljek, 16. januarja 2023, na kateri sta poleg ministra za okolje in prostor sodelovala minister za infrastrukturo Bojan Kumer in predsednik uprave NEK Stane Rožman, je na tej povezavi.

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več