O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Nuklearna elektrarna Krško ponovno v omrežju

Danes, v nedeljo, 27. maja 2012, ob 9.35, je bila Nuklearna elektrarna Krško ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje in s tem se je začel 26. gorivni ciklus.

Med remontom so bila opravljena vsa načrtovana dela: preverjanje stanja primarne opreme, preventivno vzdrževanje opreme skladno s programom, menjava jedrskega goriva in tehnološka nadgradnja. Največje modifikacije: zamenjava rotorja glavnega električnega generatorja; zamenjava glave reaktorske posode vključno z izboljšavami, povezanimi s hlajenjem reaktorske glave, zaščito pred nevtronskim in gama-sevanjem in posodobitvami, ki bodo poenostavile redna remontna opravila;
izboljšava varnostnega napajanja z izvedbo priključitve novega dizelskega generatorja v sistem varnostnih zbiralk; rekonstrukcija 400-kilovoltnega stikališča NEK z zamenjavo 400-kilovoltnih zbiralk in ozemljil; obnova 400-kilovoltnega polja Maribor ter izgradnja novega daljnovodnega polja Maribor.

Remont je bil zelo zahteven tako po obsegu del kot po vsebini. Pri opravljanju remontnih del je poleg zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 1500 zunanjih sodelavcev. Po opravljenih remontnih delih smo začeli s postopki ponovnega zagona elektrarne. Vzporedno s postopki zagona so tekla zaključna testiranja opreme in sistemov glede na zahteve obratovalnih dokumentov. Posebna pozornost je bila namenjena testiranju novih tehnoloških rešitev. Celoten remont NEK je trajal nekaj dni več zaradi nepredvidenega obsega del na zamenjavi glave reaktorske posode.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več