O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Nuklearna elektrarna Krško ponovno v omrežju

Po zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško, v sredo, 4. 6. 2008 je bila izvedena celovita analiza stanja in odpravljena napaka na ventilu obvodne linije za merjenje temperature primarnega hladila.

Ventil, na katerem je odpovedalo tesnjenje, je bil v celoti zamenjan z novim. Tovrsten vzdrževalni poseg je bil že večkrat izveden, zato je bilo delo končano hitreje, kot smo v začetku načrtovali.

Analizo stanja po zaustavitvi in izvedeni sanaciji je celovito pregledala tudi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in ugotovila, da ni zadržkov za ponovni zagon elektrarne. Elektrarna je bila tako ponovno priključena na električno omrežje danes, v ponedeljek, 9. junija 2008 ob 15:38.

O celotnem poteku dogajanj ob zaustavitvi so bile javnosti posredovane vse informacije o dejanskem stanju, tako s strani NEK kot tudi s strani URSJV, v najboljši nameri hitro in celovito obveščati javnost.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več