O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Po uspešnem gorivnem ciklusu se bo 11. 4. 2015 v NEK začel remont

Za NEK je ciklus pomembnih odločitev in dosežkov. Lansko leto sta zaznamovala dva dogodka, ki sta potrditev pravilnosti preteklih strategij in odločitev ter strokovnega in zavzetega dela zaposlenih. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je junija izdala odločbo, ki potrjuje, da je NEK izpolnila pogoje iz obratovalnega dovoljenja glede zagotavljanja jedrske varnosti ter da NEK lahko nadaljuje obratovanje naslednjih deset let. Vsakih deset let namreč v NEK izvedemo z zakonom predpisan celovit varnostni pregled, določimo akcijski načrt izboljšav in ga posredujemo URSJV v potrditev. Novembra 2014 sta lastnika sprejela odločitev o obratovanju elektrarne do leta 2043.Podlaga za odločitev lastnikov so bili po sprejetih upravnih odobritvah programov staranja opreme rezultati ekonomske študije, ki jo je pripravilo mednarodno svetovalno podjetje.Študija je nedvoumno pokazala, da je podaljšanje obratovalne dobe NEK najbolj ekonomična rešitev za proizvodnjo električne energije v prihodnje.

NEK je prejela najvišjo možno skupno oceno za jedrsko varnost in obratovalno pripravljenost Svetovnega združenje operaterjev jedrskih elektrarn (World Association of Nuclear Operators – WANO). Ocena je rezultat obsežnega tritedenskega preverjanja delovanja NEK (misija WANO Peer Review), ki ga je lansko jesen opravil 42-članski tim, sestavljen iz strokovnjakov s posameznih področij organizacije WANO in predstavnikov jedrskih elektrarn iz 13 držav. Pregled je zajel preverjanje izvajanja delovnih procesov in vzorcev obnašanja zaposlenih ter vodstvenih pristopov glede na najvišje standarde in prakso v jedrski industriji, izpolnjevanje priporočil iz pomembnih obratovalnih izkušenj, pregled osnovnih tehnoloških varnostnih funkcij ter procesov vodenja in upravljanja podjetja. Člani misije organizacije WANO so pri ocenjevanju poudarili nadpovprečno visoko realizacijo priporočil iz mednarodnih obratovalnih izkušenj ter dosežke na področju varnostne kulture. Ta je še posebej pomembna, saj zajema pomembna načela našega ravnanja, ki usmerjajo način dela v jedrskih objektih in so temelj njihovega varnega in stabilnega obratovanja. Med dobrimi praksami, ki bodo zgled ostalim jedrskim elektrarnam, so presojevalci poudarili zmogljivost in kakovost popolnega simulatorja za usposabljanje obratovalnega osebja.Dobri obratovalni rezultati ob doslednem upoštevanju predpisov in standardov
V 27. gorivnem ciklusu, ki se je začel 19. 11. 2013 in bo zaključen z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja 11. 4. 2015, je NEK v omrežje oddala 8 352 620 (ocena z dne 8. 4. 2015) megavatnih ur električne energije, kar je na ravni načrtovane proizvodnje (8 395 000 MWh).
V letu 2014 je proizvedena električna energija prvič v obratovalni dobi presegla 6 milijard kilovatnih ur letno. Hkrati v celotnem letu ni bilo niti enega odstopanja, o katerem bi morali v skladu z zakonodajo poročati Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost.
Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v 27. gorivnem ciklusu daleč pod upravno omejitvijo, prav tako toplotni vplivi na reko Savo. NEK je obratovala v skladu s slovensko zakonodajo in je upoštevala vse upravne omejitve. Ocena obremenitve prebivalstva zaradi obratovanja NEK kaže, da je bila v letu 2014 letna doza na posameznega prebivalca približno 1 mikrosivert ali manj kot 0,1 odstotka doze, ki jo povprečno prejme človek zaradi naravnih virov sevanja (približno 2500 mikrosivertov).
V tem ciklusu smo uskladiščili 160 standardnih paketov z radioaktivnimi odpadki skupne prostornine okoli 45 kubičnih metrov. V skladu z ustaljeno prakso je stiskanje stisljivega odpada s superkompaktorjem potekalo sprotno, prav tako pa se stalno pripravljajo pošiljke gorljivega odpada za sežig pri zunanjem izvajalcu. V letu 2014 je bilo na sežig poslanih 350 sodov gorljivega odpada. Skupna prostornina radioaktivnih odpadkov v začasnem skladišču na dan 31. marca 2015 je bila okoli 2264 kubičnih metrov, skupna aktivnost pa 18,51 terabekerela. Načrtovana rekonstrukcija manipulativnega prostora za radioaktivne odpadke se zaradi pritožbenih mehanizmov v postopku javnega naročanja še ni začela.


Remont 2015
Remontna zaustavitev se bo začela 11. aprila 2015 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajala približno dober mesec dni. V tem času bomo opravili menjavo goriva, preventivne preglede in vzdrževalne posege ter posodabljanje sistemov, opreme in struktur. Poleg zaposlenih v NEK bodo sodelovali še delavci skoraj 50 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja. Skupen cilj na področju vseh remontnih aktivnostih je kakovostna izvedba del, kar bo temelj za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne v naslednjem gorivnem ciklusu.


Večji vzdrževalni posegi, ki bodo izvedeni med remontom so: zamenjave 56 gorivnih elementov, vizualni in ultrazvočni pregled goriva,ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic, ultrazvočni pregled reaktorske posode,izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov, pregled U-cevi uparjalnikov, remont ene od dveh nizkotlačnih turbin.

NEK stalno dopolnjuje in posodablja tehnološke sisteme, delovne procese in organizacijo. Odločitve o posodobitvah temeljijo na predpisih in industrijskih priporočilih ter lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušnjah. Posodobitve prispevajo k povečanju varnosti in zanesljivosti obratovanja. Vlaganja v tehnološko nadgradnjo v lanskem letu, ko ni bilo remonta, so vključevala 17 manjših tehnoloških posodobitev, ki smo jih izvedli med obratovanjem. Med letošnjim remontom bo izvedenih 25 posodobitev različnega obsega in zahtevnosti. Med njimi tudi rekonstrukcija struktur reaktorja za stabilizacijo tokov hladila skozi sredico, zamenjava sredične instrumentacije, posodobitev dizelskega generatorja za varnostno napajanje,prenova celotnega sistema napajanja lastne rabe stikališča, prilagoditev sistema varnostne oskrbovalne vode in izboljšave na sistemu hlajenja bazena za izrabljeno gorivo.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več