O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Počitniško-praznični teden je bil v NEK deloven

NEK je v sodelovanju s podjetji Westinghouse, PCI in domačim Numipom izvedla vrsto del. Najprej je odstranila oba dela cevovoda ter se pripravila na vgradnjo novih. Na modelih jaška, ki po velikosti in razporeditvi ustreza prostoru ob reaktorski posodi, in novega cevovoda, se je nadaljevalo usposabljanje varilcev in pripravljavcev cevi, ki so morali biti validirani oziroma preverjeni za vsako aktivnost, ki so jo izvedli v zadrževalnem hramu. Naš cilj in prioriteta so kakovostno izvedena dela skladno z najvišjimi standardi ter čim prejšnji ponovni zagon elektrarne.

Konec preteklega tedna sta bila odstružena dela cevovoda na obeh linijah priključnega sistema na reaktor ter odstranjena iz zadrževalnega hrama. Delavci NEK so opravili začetne neporušne preiskave (radiografija, ultrazvok, kemična sestava, merjenje trdote ...) odstranjenih cevovodov. Nadaljnje raziskave bodo potekale v posebnem laboratoriju v ZDA.

Vzporedno so potekale priprave dveh novih delov cevovodov. V začetku tedna smo ju vnesli v zadrževalni hram ter postavili na lokacijo. Nato se je začelo varjenje cevovodov na priključke rektorske posode, kar je bil eden najzahtevnejših delov projekta, saj je delo potekalo v zelo zahtevnih razmerah omejenega prostora in uporabe popolne zaščitne opreme. Po uspešno opravljenih radiografskih, ultrazvočnih, penetrantskih in vizualnih pregledih so se začela dela na drugi strani cevovoda v tako imenovanih sobah z ventili. Nova cevovoda je treba natančno namestiti na liniji, ju zavariti in preveriti kakovost zvarov z neporušnimi preiskavami; načrtujemo, da bodo ta dela končana konec tedna.

Dela s pooblaščenima organizacijama (Inštitut za metalne konstrukcije in Inštitut za varilstvo) spremlja Uprava RS za jedrsko varnost. Sinhronizacijo generatorja z elektroenergetskim omrežjem načrtujemo v sredini novembra.

Vnos novega cevovoda v zadrževalni hram
Vnos novega cevovoda v zadrževalni hram
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več