O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Podaljšanje življenjske dobe

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je 20. junija 2012 zaključila strokovni postopek in izdala odločbo, s katero je odobrila spremembe, ki bodo omogočile dolgoročno obratovanje NEK. S tem je zaključen obsežen in dolgotrajen strokovni postopek, začet že po prvem občasnem varnostnem pregledu jedrske elektrarne leta 2003. Takrat je NEK pričela s pripravo in uvajanjem posebnega programa za nadzor staranja varnostno pomembnih sistemov, struktur in komponent, ki je eden od predpogojev za podaljšanje obratovanja po izteku prvotno predvidenih 40 let obratovalne dobe.

Z originalnim projektom NEK je zagotovljena varnost jedrske elektrarne za obdobje originalne projektne življenjske dobe. V primeru NEK je to 40 let. Na podlagi pozitivnih izkušenj iz svetovne prakse v jedrski industriji je bila sprejeta odločitev, da bo NEK pričela postopek za podaljšanje življenjske dobe za 20 let.

URSJV se je strinjala, da bo celoten postopek sledil zahtevam ameriške zakonodaje, ki je metodološko in vsebinsko na tem področju najbolj celovita. Ne nazadnje je bil dobavitelj NEK ameriško podjetje Westinghouse, v ZDA pa imajo tudi največ izkušenj s podaljševanjem obratovalne dobe. Obratovalno dobo so do sedaj podaljšali že 60 elektrarnam, nadaljnjih 20 pa je trenutno v postopku odobritve. Celoten strokovni postopek med URSJV in NEK je bil tako izveden skladno z zahtevami, kakršne svojim elektrarnam postavlja ameriški upravni organ za jedrsko varnost US NRC.

Kot rezultat prvega občasnega varnostnega pregleda je bila v NEK v letu 2003 izpostavljena potreba po vzpostavitvi programa nadzora staranja varnostno pomembnih sistemov, struktur in komponent. V septembru 2006 smo v NEK pričeli s projektom podrobnega pregleda nadzora staranja - Aging Management Review. Po več letih temeljitih priprav in aktivnosti je NEK leta 2009 podala uradno vlogo na URSJV za odobritev sprememb varnostnega poročila, čemur je sledil večmesečni proces pregledovanja in usklajevanja s strani pooblaščenih organizacij. V decembru 2010 je bilo pripravljeno neodvisno pozitivno strokovno mnenje, ki je bilo eno od temeljev za odločitev URSJV. Leta 2011 je program nadzora staranja NEK pregledala še URSJV, ki je po izvedbi dodatnih izboljšav med zadnjim rednim remontom NEK, v juniju 2012 izdala odločbo. S tem je URSJV odobrila spremembe v varnostnem poročilu NEK, ki bodo omogočile podaljšanje obratovalne dobe do skupno 60 let.

Odobreni redni nadzor staranja komponent jedrske elektrarne je eden od formalnih predpogojev za podaljšanje njenega obratovanja po letu 2023. Pred tem bo morala NEK do sredine leta 2013 zaključiti obsežen drugi občasni varnostni pregled, potem pa v letih 2022 in 2023 še tretjega. Poleg tega bomo morali v NEK v naslednjih letih izpeljati vrsto varnostnih izboljšav in nadaljevati strategijo stalne tehnološke obnove. Temeljni predpogoj pa je izvajanje programa nadzora staranja varnostno pomembnih sistemov, struktur in komponent, redno in kvalitetno vzdrževanje obratovalne opreme, vzdrževanje dobre usposobljenosti operaterjev in dobre varnostne kulture vseh zaposlenih. Vse našteto so pogoji, ki bodo morali biti izpolnjeni, da bo NEK lahko komercialno obratovala 60 let predvidoma do leta 2043. NEK je že v minulih petnajstih letih izvajala strategijo tehnološke obnove in vložila pomembna sredstva za visoko obratovalno pripravljenost, visoko raven jedrske varnosti in podaljšanje življenjske dobe.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več