O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

V Kulturnem domu Krško je 16. aprila, v organizaciji GEN energije in Nuklearne elektrarne Krško (NEK) potekalo že 11. tekmovanje Mladi genialci. Tekmovalo je 17 ekip s posavskih osnovnih šol, v napetem finalu pa so največ znanja o energetiki pokazali učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.

Šolske ekipe s po tremi učenci so na tekmovalnem odru navdušile s poznavanjem energetskih tem in mladostno energijo. Po napetih uvodnih predtekmovalnih krogih se je v finalu najbolje izkazala učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško Alex, Nataniel in Samo, pod mentorstvom Brine Lukež. Drugo mesto so zasedli učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica Tijan, Tomaž in Aljaž, pod mentorstvom Valentine Mlakar in Gizele Škoda, tretje mesto pa ekipa OŠ Brežice Nika, Robert in Miha pod mentorstvom Brede Majcen.

Mlade ume so na zaključnem kvizu bodrili navijači, mentorji in ravnatelji. Spodbuden je bil tudi pozdrav predsednika uprave NEK Gorazda Pfeiferja, ki je poudaril pomen kviza o energetiki kot temi, ki je nepogrešljiva za naš način življenja: »Električna energija za naš vsak dan ni samoumevna ampak je vse bolj dragocena dobrina, brez katere ne gre. Da bi lahko ravnali prav, potrebujemo znanje in razumevanje pomena energije; le tako bomo vsi skupaj opremljeni za reševanje energetskih izzivov ter pripravljeni na naslednje korake. Želim si, da bi se našim izkušenim ekipam jedrskih strokovnjakov na tej poti v prihodnosti pridružili tudi vi. Veseli bomo, če vas pot življenja zanese na področje energetike.«

Mladim je besede spodbude v poslanici namenil tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan: »V Skupini GEN našemu temeljnemu poslanstvu – zagotavljanju zanesljive, konkurenčne, okolju prijazne in k odjemalcem usmerjene oskrbe z energijo – vselej pridružujemo tudi odgovornost do kakovostnega ozaveščanja vseh generacij o energetskih temah. Na projekt Mladi genialci smo še predvsem ponosni, saj z njim pomembno prispevamo k širjenju in poglabljanju znanja mladih o energetiki kot temelju sodobne družbe. Iskrene čestitke vsem sodelujočim!«

S projektom Mladi genialci razumevanje energije ter njene vrednosti za družbo in posameznika krepimo že 11 let. Mlade spodbujamo k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih, podnebnih spremembah ter jedrski energiji kot temeljnem viru nizkoogljične mešanice prihodnosti. Verjamemo, da je razumevanje teh vsebin nujno za sprejemanje dobrih in odgovornih odločitev o tem, kakšna bo naša skupna energetska prihodnost.

Finala v Krškem se je udeležilo 17 ekip s skupno 51 tekmovalci

V šolskem letu 2023/24 se je na tekmovanje prijavilo skupno 17 posavskih osnovnih šol. Učenci so svoje znanje nadgrajevali s posebej pripravljenim strokovnim gradivom. Več kot 150 se jih je udeležilo delavnic v Informacijskem središču GEN v Krškem, kjer so se posvetili osnovam energetike in energije, radioaktivnosti kot naravnemu pojavu, v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK pa so spoznavali značilnosti različnih vrst sevanja.

Na zaključnem kvizu so sodelovale naslednje šole:

OŠ Jurija Dalmatina Krško

OŠ Bizeljsko

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

OŠ Boštanj

OŠ Brežice

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

OŠ Globoko

OŠ Raka

OŠ Koprivnica

OŠ Kozje

OŠ Krmelj

OŠ Marjana Nemca Radeče

OŠ Podbočje

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OŠ Velika Dolina

OŠ XIV. divizije Senovo

OŠ Bistrica ob Sotli

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več