O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava razpisa prostega delovnega mesta

Nuklearna elektrarna Krško je na Zavodu za zaposlovanje RS objavila naslednje prosto delovno mesto: kuhar - natakar. Za to delovno mesto je zahtevana 4. raven strokovne izobrazbe s področja gostinstva (kuhar).

Potrebna znanja: Usposobljenost za gostinsko dejavnost kuharja, za varno delo z živili in s področja varnosti in zdravja pri delu, vozniški izpit kategorije B. Dodatne informacije o razpisu so razpoložljive na Zavodu RS za zaposlovanje.

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti na naslov Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.,  Vrbina 12,  8270 Krško.

Rok za prijavo je četrtek, 16. 5. 2019.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več