O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava razpisa prostih delovnih mest

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosto delovno mesto INŽENIR ASISTENT KVALITETE IN OCENJEVANJA JEDRSKE VARNOSTI - dva delavca. Na razpis se lahko prijavijo kandidati z univerzitetno stopnjo izobrazbe oziroma strokovnim magisterijem elektrotehnike. Za kandidate je potrebno aktivno znanje angleškega jezika. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na nedoločen čas.

Po uspešno opravljenem začetnem usposabljanju bodo delovne naloge inženirja kvalitete in ocenjevanja jedrske varnosti predvsem naslednje: spremljanje in nadzor procesov NEK, izvajanje notranjih in zunanjih presoj, sodelovanje v skupinah za modifikacije, spremljanje tehnoloških procesov, delovnih postopkov in ostale dokumentacije.

Kandidati naj prošnjo, življenjepis in dokazilo o izobrazbi pošljejo na naslov Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško, do 30. aprila 2013.

Novica

NEK obratuje s polno močjo

Več
Novica

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več