O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava razpisa prostih delovnih mest

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosto delovno mesto

INŽENIR ASISTENT PROIZVODNJE - več delavcev.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s pridobljeno univerzitetno stopnjo izobrazbe oz. strokovnim magisterijem po bolonjskem sistemu (2. bolonjska stopnja) naslednjih strokovnih usmeritev: elektrotehnika, strojništvo ali fizika.

Za vse kandidate se zahteva aktivno znanje angleškega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.
Po uspešno zaključenem usposabljanju je možnost sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.

Kandidati naj prošnjo, življenjepis in dokazilo o strokovni usposobljenosti pošljejo po pošti na naslov: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Rok za oddajo vlog je 30. april 2011.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več