O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Obvestilo o možnosti hrupa zaradi sproščanja pare ob zaustavitvi elektrarne za remont

V Nuklearni elektrarni Krško se bo v soboto, 1. oktobra 2022, začel redni remont. Ob zaustavitvi elektrarne, v noči iz petka na soboto in v soboto zjutraj, je možen hrup zaradi sproščanja pare iz sekundarnega – nejedrskega dela elektrarne, ker je treba odvajati višek toplotne energije. Prebivalce v okolici prosimo za razumevanje.

Med rednim remontom – načrtovano zaustavitvijo elektrarne – bomo opravili menjavo dela izrabljenega goriva s svežim ter vzdrževalna dela in preverjanja, ki  se lahko opravijo le med zaustavitvijo elektrarne. V skladu z usmeritvijo elektrarne o stalnem posodabljanju opreme na podlagi lastnih in mednarodnih izkušenj bomo opravili tudi posodobitve – modifikacije. Med njimi tudi zamenjavo visokotlačne turbine, kar bo omogočilo povečanje moči elektrarne. Remont bo trajal dober mesec dni.

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več