O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Razpis štipendij

Nuklearna elektrarna Krško razpisuje 8 kadrovskih štipendij za za študente višjih letnikov univerzitetnih študijskih programov elektrotehnike, energetike, strojništva in računalništva. Kandidati naj pošljejo prošnje izključno po pošti do 19. 10. 2018 na naslov: Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Prošnji naj priložijo potrdila o vpisu in do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več