O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Razpis štipendij

Nuklearna elektrarna razpisuje 12 kadrovskih štipendij

Nuklearna elektrarna razpisuje 12 kadrovskih štipendij za študente višjih letnikov univerzitetnih študijskih programov 1. ali 2. stopnje

- elektrotehnike

- strojništva

- fizike

- računalništva

- energetike

- gradbeništva.

Kandidati naj pošljejo prošnje izključno po pošti do 6. 10. 2023 na naslov:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Prošnji naj priložijo potrdili o vpisu in do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več