O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

NEK je leta 2023 izpolnila 40 let obratovanja in pridobila vsa potrebna dovoljenja za dolgoročno obratovanje ter uspešno prestavila 592 izrabljenih gorivnih elementov v suho skladišče. Zaradi nenačrtovanega izrednega remonta je bila letna proizvodnja nižja od načrtovane; vrednost proizvedene energije, predvidene z revidiranim načrtom, pa je bila celo nekoliko presežena. Ob tem je NEK dosledno upoštevala vse upravne in okoljevarstvene omejitve ter visoke standarde jedrske industrije.

Leta 2024 bodo glavni izzivi ohranjanje visoke obratovalne učinkovitosti, remont v aprilu, pregledovalna misija WANO Peer Review v oktobru, začetek 5-letnega akcijskega načrta na podlagi tretjega občasnega varnostnega pregleda ter priprava in aktivno sodelovanje na zagovoru nacionalnega poročila o oceni požarne varnosti po Direktivi EU o jedrski varnosti.

Poročilo je tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več