O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo NEK 2015: doseženi obratovalni in poslovni cilji

Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško je v letu 2015 potekalo z veliko zanesljivostjo in stabilnostjo, izpolnjeni so bili vsi varnostni kazalci z doslednim upoštevanjem upravnih in okoljskih omejitev, brez nenačrtovanih samodejnih zaustavitev in s proizvodnjo, ki je presegla načrtovano. Varno in stabilno obratovanje elektrarne, uspešna izvedba načrtovanih remontnih del, tehnoloških posodobitev in nadaljevanje Programa nadgradnje varnosti so naši izzivi za leto 2016.

Letno poročilo predstavlja različne vidike delovanja NEK, kot so obratovanje, vzdrževanje in posodobitve, skrb za okolje in ravnanje z odpadki, mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih ter tudi skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov.
Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več