O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2007

NEK je v aprilu proizvedla 509 302,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 487 250,9 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,46 % presegla načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v aprilu znašal za tritij 13,8 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00133 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v aprilu znašal 0,17 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 sodi (0,624 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več