O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2012

NEK je v aprilu proizvedla 224 400,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 212 574,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,27 % presegla načrtovano (212 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 43,62-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 42,91-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 0,9 ºC in največ za 3,1 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-2/2012-6 z dne 17. 2. 2012).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 1,11 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 28,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,00479 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,00693 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,37 % letne omejitve oziroma do konca aprila 1,15 % letne omejitve.

V tem mesecu je bil uskladiščen 1 paket (0,869 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več