O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2016

NEK je v aprilu proizvedla 525461,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500689,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,15 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 3,68 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 7,04 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,00042 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,00325 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,35 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5 paketov (1,04 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več