O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2012

NEK je v avgustu proizvedla 524 939,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 495 142 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,03 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 96,73-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,3 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-4/2012-4 z dne 13. 8. 2012).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,306 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 30,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,0027 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0906 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,7 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 2,83 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več