O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2013

NEK je v avgustu proizvedla 527196,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 497552,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,52 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 97,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-1/2013-5 z dne 20. 8. 2013).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 6,66 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 12,86 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,001 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,00855 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,14 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 2,06 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več