O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2016

NEK je v avgustu proizvedla 533138,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 506214,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,3 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za
3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 13 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 31,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00108 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,00647 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,14 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 0,84 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več