O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2018

NEK je v avgustu proizvedla 527137,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498216,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,65 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za   3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

 Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,00004 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 22,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00014 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,014% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,2 % letne omejitve oziroma  do konca avgusta 1,38 % letne omejitve.

 V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več