O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2021

NEK je v avgustu proizvedla 529158,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501675,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,35 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,35 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 33,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,0004 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0204 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 1,49 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta varnostnik

Več
Novica

Po končanem remontu NEK spet zagotavlja električno energijo

Več