O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2006

NEK je v decembru proizvedla 542 501,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518 036,2 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 5,51 % presegla načrtovano (491 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100- odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v decembru znašal za tritij 4,15 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00295 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v decembru znašal 0,14 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 soda (0,4 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2023

Več
Obvestilo

Razpis štipendij

Več
Novica

NEK tudi v ekstremnih razmerah potrjuje odpornost in visoko obratovalno zanesljivost

Več