O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2009

NEK je v decembru proizvedla 521 999,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496 472,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 3,43 % presegla načrtovano (480 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 2,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v decembru znašal za tritij 0,579 % in za ostale dopustne radionuklide 0,000535 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v decembru znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 18 sodov (10,354 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več